ارتباط با ما 02155406037

گیربکس های کلارک

زمان مطالعه: 2 دقیقه
گیربکس های کلارک
گیربکس های کلارک

کیت گیربکس کلارک ۳۶۰۰۰ شامل قطعات زیر می باشد :

۱: واشر کاغذی پوسته عقب گیربکس کلارک با شماره فنی ۲۴۴۴۴۲ به تعداد ۱ عدد

۲: اورینگ با شماره فنی ۶۰k-40026  به تعداد ۳ عدد

۳: اورینگ دنده یک با شماره فنی ۶۰k-20012 به تعداد ۲ عدد

۴: واشر صافی گیربکس با شماره فنی ۲۴۳۷۱۲ به تعداد ۱ عدد

۵: رینگ پیستون گیربکس با شماره فنی ۸۰۲۵۱۶ به تعداد ۸ عدد

۶: سیل داخلی پیستون گیربکس با شماره فنی ۲۳۰۸۵۷ به تعداد ۵ عدد

۷: رینگ بیرونی پیستون گیربکس با شماره فنی ۲۲۴۲۸۱ بقه تعداد ۲ عدد

۸: واشر کاغذی درب پوش بلبرینگ گیربکس با شماره فنی ۲۴۴۰۹۴ به تعداد ۱ عدد

۹: سیل رینگ بیرونی پیستون گیربکس دنده ۱ و دنده ۲ با شماره فنی ۲۴۳۶۳۴ به تعداد۲ عدد

۱۰ : سیل رینگ بیرونی پیستون گیربکس کلارک دنده ۳ با شماره فنی ۲۴۴۵۸۵ به تعداد ۱ عدد

۱۱ : اورینگ درب بلبرینگ بیرونی گیرکبس کلارک با شماره فنی ۶۰k-40424 به تعداد ۲ عدد

۱۲ : شیم تنظیم ۰.۰۰۴ درب پوش بلبرینگ گیربکس با شماره فنی ۲۴۳۱۶۹ به تعداد ۲ عدد

۱۳ : شیم تنظیم ۰.۰۰۷ درب پوش بلبرینگ گیربکس با شماره فنی ۲۴۳۱۷۰ به تعداد ۲ عدد

۱۴: شیم تنظیم ۰.۰۱۰ درب پوش بلبرینگ گیربکس با شماره فنی ۲۴۳۱۷۱ به تعداد ۲ عدد

۱۵: شیم تنظیم ۰.۰۲۰ درب پوش بلبرینگ گیربکس با شماره فنی ۲۴۳۱۷۲ به تعداد ۲ عدد

۱۶ : رینگ قفلی شافت کلاچ  دنده ۳ گیربکس کلارک ۳۶۰۰۰ با شماره فنی ۲۰۸۷۶۸ به تعداد ۱ عدد

۱۷: کاسه نمد شافت خروجی گیربکس با شماره فنی ۲۲۵۷۶۳ به تعداد ۱ عدد

۱۸: اورینگ پشت یوک بیرونی گیربکس کلارک با شماره ۲۵k-60204 به تعداد ۱ عدد

۱۹: واشر کاغذی قسمت جلو پوسته گیربکس با شماره ۲۴۳۶۹۸ به تعداد ۱ عدد

۲۰: اورینگ درب پوش بلبرینگ گیربکس با شماره فنی ۲۵k-30020 به تعداد ۱ عدد

۲۱: سیل رینگ دور پیستون دنده ۲ و دنده عقب گیربکس کلارک ۳۶۰۰۰ با شماره فنی ۲۴۵۹۱۵ به تعداد ۲ عدد

تمامی اقلام بالا در کیت کامل گیربکس کلارک ۳۶۰۰ و گیربکس کلارک ۳۴۰۰۰ جهت تعمیر کلی گیربکس موجود می باشد .